Handmatig zaaien van zeegras is experiment

Eerder schreven we op deze blog dat we pogingen doen om zeegras te zaaien op het wad ten noorden van Griend. Misschien is het hierbij niet helemaal duidelijk geworden dat het hierbij gaat om een Experiment. Natuurlijk is natuurherstel het einddoel, maar om daar succesvol toe te komen moet er ook af en toe geëxperimenteerd worden om succesvolle vervolgstappen te kunnen zetten.

Daarom zijn we met een team van veelal onderzoekers bezig om te kijken of ondergedoken groot zeegras (in dit geval groeiend tegen de laagwaterlijn en alleen bij springtij droogvallend) een kans heeft om aan te slaan in de Nederlandse Waddenzee. Dit is nog niet eerder geprobeerd, eerdere herstelpogingen hebben zich gericht op droogvallend groot zeegras. Daarom pakken wij de eerste stappen experimenteel aan. Als het blijkt dat de planten aanslaan, kunnen we beter bekijken of grootschalig herstel van ondergedoken groot zeegras in de Waddenzee zin heeft.

Dit experiment zal komend weekend vervolgd worden.

IMG_2835

Experimenteel zeegras zaaien

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s