Kiempjes waargenomen

Deze week was het moment daar: een kleine twee maanden nadat de zeegraszaadjes in het wad zijn geïnjecteerd konden we gaan kijken wat onze inspanningen bij Griend hadden opgeleverd. Twee maanden lijkt kort, maar in deze tijd kan een zeegraszaadje kiemen en uitgroeien tot een kiemplantje van ongeveer 5 cm groot.

Groot zeegras kiempje

Spannend dus, maar gelukkig troffen we in onze proefvlakken talloze kiempjes aan, tot wel meer dan 50 per vierkante meter! Dat is meer dan twee keer zoveel als we vorige jaar in deze periode aantroffen in onze proefvlakken. Niet alle kiempjes zullen zich ontwikkelen tot volwassen planten, omdat ze bijvoorbeeld wegspoelen, of worden opgegeten. Toch zijn deze aantallen hoopvol, zeker als het de komende weken niet (te) hard gaat waaien. Daarom zullen we de ontwikkeling van de planten het hele voorjaar en in de zomer maandelijks blijven volgen.

Nepzeegras proefvlakken

In maart hebben we op het wad bij Griend ook proefvlakken met nepzeegras aangelegd. Deze vlakken bestaan uit raffia stroken die, dankzij te hulp van grote aantallen enthousiaste vrijwilligers, door biologisch afbreekbare structuren (BESE) zijn geweven. Al eerder bleek dat deze nepzeegrasveldjes hun werk goed deden: ze vingen zand in doordat ze lokaal de waterbeweging afremden. De nepzeegrasveldjes waren dus al vanaf een afstand te zien omdat ze als kleine bultjes uit het zeelandschap oprezen. Deze week bleek echter dat de raffia ook voor een ongewilde soort aantrekkelijk was: darmwier (een groen zeewier) bleek zich massaal op de raffia te hebben gevestigd. De proefvlakken waren dus mooi groen geworden, maar helaas dankzij overbegroeiing door algen in plaats van zeegrasgroen. De zeegraszaadjes die tussen de raffia gezaaid waren zijn waarschijnlijk verstikt door de algengroei, maar in onze raffia ‘donuts’ – de middengaten zonder raffia – groeiden gelukkig wel zeegraskiempjes. We zijn benieuwd hoe deze proefvlakken zich verder zullen ontwikkelen de komende tijd, en ook hoe dezelfde proefopstelling er op het Uithuizerwad bij staat. Daar zal de komende weken worden gemonitord.

Met algen begroeide nepzeegras proefvlakken bij Griend