Onderzoek

Aanvullend op de uitvoering van de herstelmaatregelen, wordt er door onderzoekers van de Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen en adviesbureau Altenburg en Wymenga, in samenwerking met the Fieldwork Company, onderzoek gedaan naar verschillende aspecten rondom zeegrasherstel. Dit onderzoek omvat monitoring, dus het volgen van de herstelde zeegraspopulaties, maar ook experimenteel werk, waarbij concrete vragen in de vorm van proeven worden beantwoord. Dit zijn proeven in zowel het lab als het veld.

Aanleg van proefvlakken op Texel door the Fieldwork Company en vrijwilligers

Aanleg van proefvlakken op Texel door the Fieldwork Company en vrijwilligers

Dit onderzoek is puur ter ondersteuning en verbetering van de herstelmaatregelen en heeft de afgelopen jaren erg belangrijke inzichten opgeleverd. Zo hebben we nu een beter beeld van waar een geschikte locatie aan moet voldoen. Op bijvoorbeeld Texel is in de zomer van 2015 geen zeegras opgekomen, waarschijnlijk als gevolg van de grote hoeveelheden zeewier en hoge wadpierdichtheden. Deze wadpieren (te herkennen aan de hoopjes) maken tunnels en graven in het zand, waardoor zaden bedolven raken of juist wegspoelen. Momenteel loopt er een proef (2015-2016) om te kijken wat de effecten zijn van wadpieren, golfwerking en zeewier op de kieming en vestiging van groot zeegras op Texel.

Onderzoek naar Phytophthora in zeegraszaad in het lab van de Radboud Universiteit

Onderzoek naar Phytophthora in zeegraszaad in het lab van de Radboud Universiteit

Ook hebben we vorig jaar ontdekt dat de zaden besmet die we gebruiken voor zeegrasherstel besmet zijn door een nieuwe waterschimmel (Phytophthora gemini, niet verwant aan de aardappelziekte) die ervoor zorgt dat de zaden minder goed kiemen. Omdat dit in 2014-2015 naar schatting tot een zaadverlies van wel 44% heeft geleid werken we momenteel aan een methode om Phytophthora besmetting te verminderen.