Resultaten

Aantal planten groot zeegras op de herstellocaties

                                         2015                      2016

Schiermonnikoog         1000                     2076

Uithuizen                       400                        995

Balgzand                         14                          0 (niet gezaaid in 2015)

Texel                                 0                           0 (experimenteel gezaaid in 2015)

 

Aantallen planten groot zeegras in natuurlijke populaties in de Waddenzee

   2015                            2016

Hond & Paap         niet bepaald               33.000

Rottumerplaat      niet bepaald               14.000

Een pol groot zeegras op Balgzand (juli 2014)

Een pol groot zeegras op Balgzand (juli 2014)