Zeegrasherstel

Waarom zeegrasherstel in de Nederlandse Waddenzee?

De Waddenzee is een waardevol natuurgebied in Nederland. Voor trekvogels is het een belangrijke plek langs de route om voldoende energie te verzamelen om verder te vliegen. Voor vissen en ongewervelden is de Waddenzee zowel een kraamkamer als een voedsel- en overgangsgebied van zoet naar zout water. Helaas is de Waddenzee niet meer zo rijk aan planten en dieren als het was. Door de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 ontstond een zoetwaterbekken waar zeegras en mosselbanken niet kunnen leven. Een wierziekte tastte de overgebleven populatie zeegras aan. Andere biobouwers zoals mosselbanken en kokerwormen hebben ook te maken verstoring van hun leefmilieu door visserij en klimaatverandering. Zo verarmt de natuurrijkdom en verdwijnen soorten uit de Waddenzee. Om de biodiversiteit van de Waddenzee te  verbeteren is het herstellen van biobouwers zoals zeegras essentieel.

voedselweb 2026 copyright images_no logo

Voedselweb in de Waddenzee nu en het beoogde voedselweb in 2026 mét zeegras als basis voor het voedselweb

 

De truc van een biobouwer

Biobouwers zijn planten en dieren die hun eigen milieu verbeteren. Dat is goed voor henzelf maar ook goed voor andere soorten.

Zeegras:

  • Vermindert de stroming in het water zodat slib en sedimentdeeltjes eerder neerkomen op de bodem. Het water wordt helderder en het zonlicht bereikt diepere delen van de zee.
  • Biedt schuilgelegenheid en kraamkamers voor vissen en andere zeebewoners.
  • Biedt grotere dieren de kans om voedsel te vinden in de zeegrasvelden.
  • Slaat CO2 op uit de atmosfeer.
Z.noltii © Laura Govers

Klein zeegras (Zostera noltii) in de Oosterschelde