Partners

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is initiatiefnemer van verschillende projecten om zeegras te behouden en is in 2007 gestart met de herintroductie van Groot zeegras in de Waddenzee.

Radboud Universiteit (RU) en Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Ecologen en onderzoekers zijn vanaf 2007 betrokken bij de transplantatie en herintroductie van Groot en Klein zeegras in de Zeeuwse Delta en de Waddenzee.

The Fieldwork Company

The Fieldwork Company verzorgt de praktische en technische ondersteuning bij dit project.

Waddenfonds, provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland

De overheid investeert met het Waddenfonds in de natuur en de ontwikkeling van een duurzame economie in en rond de Waddenzee. Per 1 januari 2012 zijn de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen verantwoordelijk voor het Waddenfonds. In 2014, 2015 en 2016 ontvangt het project herstel Groot zeegras in de Waddenzee een bijdrage van het Waddenfonds.

Programma naar een Rijke Waddenzee

In 2030 biedt het Wad ruimte aan natuur én mens die allebei hun onmisbare rol vervullen in de rijke Waddenzee. Dat vraagt om creativiteit en innovatie. PRW steunt dit project want herstel van Groot zeegras maakt deel uit van het streefbeeld rijke Waddenzee

De Waddenvereniging

In het najaar van 2011, 2012 en 2014 heeft de Waddenvereniging samen met Rijkswaterstaat Groot zeegras geoogst en gezaaid.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is, als een van de vijf terrein beherende organisaties in het waddengebied, sinds 2014 actief betrokken bij het zeegrasproject in de Waddenzee. Een aantal zaai locaties liggen in de gebieden van Natuurmonumemten (Schiermonnikoog, Texel, Uithuizerwad).