Herintroductie Zeegras wint ‘Gouden Modderkruiper’

Het project ‘Herintroductie Groot Zeegras in de Zuidwestelijke Delta’ heeft de Gouden Modderkruiper 2018 gewonnen. Deze Rijkswaterstaatprijs gaat naar een project dat zich op buitengewone wijze heeft ingezet voor de natuur. Doel van het project: ervoor zorgen dat de ecologische sleutelsoort groot zeegras weer terugkeert in Grevelingenmeer en Veerse Meer.

Om de risico’s te beheersen en kansen te grijpen is binnen dit project ingezet op 3 pijlers: Samenwerken, Kennis en Meekoppelkansen. Er wordt breed samengewerkt binnen het project met diverse kennis- en gebiedspartners. Afstemming met Waddengebied, waar ook zeegrasprojecten plaatsvinden, gebeurt binnen een landelijke “Community of practice”. De gezamenlijke kennis wordt gedeeld op een zeegraswiki (www.deltaexpertise.nl). Ook wordt gekeken naar meekoppelkansen.

Thijs met Gouden Modderkruiper

De trotse projectleider Thijs Poortvliet met zijn gouden modderkruiper

Zeegras kan bijvoorbeeld veel CO2 vastleggen en door golven te remmen is het ook voor waterveiligheid interessant. Na een goede pitch van de projectmanager Thijs Poortvliet is het zeegras-project de winnaar geworden van deze prijs! Een heel mooi resultaat voor RWS Zee en Delta en voor het landelijke Kader Richtlijn Water-team als bekroning op onze manier van werken.

 

Disclaimer: Deze tekst is een bewerkte tekst van Rijkswaterstaat