Klein zeegras bij Griend

Tijdens een veldbezoek aan Griend op 18 februari jl. is op het wad rondom Griend een patch klein zeegras (Zostera noltii) ontdekt. Bij deze bijzondere ontdekking zijn ongeveer 100 scheuten aangetroffen. In tegenstelling tot groot zeegras (Zostera marina) is droogvallend klein zeegras meerjarig. Dat wil zeggen dat de planten overwinteren in het wad, met name door te teren op de suikers en zetmelen die ze opslaan in de wortelstokken in de herfst.

Bent u ook wel eens (klein) zeegras tegengekomen op het wad? Meld het dan op waarneming.nl!

Screen Shot 2016-02-29 at 14.35.16

 

Koperproef geoogst

Deze week hebben onderzoekers de proef geoogst waarbij het effect van experimentele behandelingen op de besmetting van Phytophthora (sp. gemini – een soort die alleen in de zee voorkomt) op zaadkieming wordt onderzocht. In deze proef is gekeken naar hoe zowel zoutgehalte van het zeewater (van zoet tot het zoutgehalte van de Waddenzee) als een mogelijk bestrijdingsmiddel tegen de mariene Phytophthoras (koper) deze factoren beïnvloedt. De zaden zijn nu voor analyse naar een gespecialiseerd lab van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) gebracht. Hopelijk weten we over een maand meer! Wellicht zijn we dan een middel op het spoor dat Phytophthora-besmetting van de zaden kan verminderen. Voor meer informatie over  de effecten van Phytophthora-besmetting op zeegraszaad, zie publicaties.

2015-12-01 11.39.52.jpg

Experimentele buizen in de koperproef. In elke buis worden 10 zaden van een behandeling voorzien. Zeewater in de proef varieert van zoet tot zout en er is gewerkt met drie concentraties koper. Ook worden de buizen individueel belucht.