286 kg zeegras

Afgelopen weekend was het weer zo ver, het tot traditie geworden zeegrasophaalweekend op Sylt was weer aangebroken. Twee busjes enthousiaste vrijwilligers van Natuurmonumenten kwamen naar dit meest Noordelijke Duitse Waddeneiland om zaadstengels van groot zeegras (Zostera marina) te plukken. Hierbij kregen ze dit keer hulp van een toegewijde groep beheerders van Natuurmonumenten die op beheersuitwisseling op Sylt waren. 

Koffiepauze op de kwelder


De doelstelling van het weekend was het ophalen van ongeveer 250 kg zeegrasmateriaal. Met bijna 30 personen was dit doel al net na de koffiepauze bereikt. Er werd zelfs 286 kg zeegras geplukt. Aanvullende metingen wezen bovendien uit dat er dit jaar erg veel zaad in de planten zat. Naar schatting zijn er in totaal bijna 4 miljoen zaden verzameld, een record!

De zaden worden nu in Groningen, bij the Fieldwork Company in de loods, verwerkt. Hierna zullen ze in de winter bewaard worden om in het voorjaar uitgezaaid te worden.

Pol groot zeegras


In tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn de opgehaalde zaden niet voor de Waddenzee bedoeld maar voor de Grevelingen in Zeeland. Hier vindt de komende jaren een groot zeegrasherstelproject plaats met als doel de blijvende herintroductie van groot zeegras. Hierover hopelijk snel meer.