Klimaatverandering kan samenwerkingsverband tussen zeegras en mosseltjes verstoren

Vandaag publiceren onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit en NIOZ een artikel in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Current Biology over hoe droogte door klimaatverandering de samenwerking tussen kleine schelpdiertjes en zeegras kan verstoren, met grootschalig afsterven als gevolg.

Deze studie is uitgevoerd in het zustergebied van de Waddenzee, de Banc d’Arguin in Mauritanië. Dit is het gebied waar heel veel van onze wad- en zeevogels overwinteren. In 2012 observeerderen Nederlandse onderzoekers daar een bijzonder fenomeen: de groene zeegrasvelden bleken massaal af te sterven. Dit bleek het gevolg van extreme droogte in 2011, waardoor het belangrijke samenwerkingsverband (symbiose) tussen mosseltjes en zeegras, door dezelfde onderzoekers voor het eerst beschreven in 2012, faalde wat het afsterven versnelde.

Dit samenwerkingsverband komt in Nederland niet voor, maar in de (sub-) tropen zou het interessant zijn om rekening te houden met het belang van dit mutualisme bij bijvoorbeeld zeegrasherstel

15

Deze figuur geeft de strekking van het artikel grafisch weer: Links een gezond zeegras bed en rechts wat er met het zeegras-scheldier mutualisme kan gebeuren als gevolgd door het afsterven van zeegras door een externe oorzaak, hierdoor wordt zeegras-sterfte versneld omdat er door sterfte van de schelpdieren veel giftig sulfide vrijkomt uit het sediment.