Voorbereidingen uitzaaien bij Griend

Gisteren hebben the fieldwork company en de Waddenunit voorbereidingen getroffen voor het uitzaaien van zeegraszaad ten noorden van Griend in april. Hiervoor hebben ze een scherm gebouwd dat het zeegras moet beschermen tegen golven. Begin april komen er nog twee schermen bij en wordt er bepaald op welke afstand van het scherm er moet worden gezaaid om optimaal gebruik te kunnen maken van de golfbrekende werking van het scherm. Door de plaatsing van de schermen hopen we het zeegras nét dat extra steuntje in de rug te kunnen geven om op deze plek tot een succesvolle vestiging te kunnen komen.

IMG_2645

Het zeegras-beschermscherm is duidelijk gemarkeerd om te voorkomen dat garnalenkotters er per ongeluk overheen varen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s