Nieuwe locatie klein zeegras Oosterschelde

Vorige week is er in de Oosterschelde op een nieuwe locatie, bij de Oesterdam, klein zeegras aangetroffen (zie onderstaande kaart). De vondst van dit klein zeegras, in een luwe hoek van de Oosterschelde, is vrij bijzonder omdat de veiligheidsbuffer Oesterdam een vrij nieuwe zandplaat is (2014). Deze plaat helpt de zandhonger in de Oosterschelde tegen te gaan en heeft dus een dubbele functie: waterveiligheid en klimaatbuffer. Positief nieuws dus dat hier nu ook een natuurfunctie aan kan worden toegevoegd.

De gevonden zeegraspollen zijn vooralsnog behoorlijk klein, maar hebben wel de potentie om zich snel uit te breiden d.m.v. horizontale, klonale groei. Ook is klein zeegras meerjarig, het overleeft het winter grotendeels ondergronds op zijn wortelstokken en kan zich in het voorjaar, wanneer het water opwarmt, snel uitbreiden.

Op de website van Natuurmonumenten is meer te lezen over deze bijzondere vondst.

zeegrasoesterdam

Verspreidingskaart klein zeegras (Zostera noltii) in Nationaal Park de Oosterschelde (bron: Rijkswaterstaat). In rood staat de locatie van de veiligheidsbuffer Oesterdam aangegeven. Hier is in juni 2017 klein zeegras aangetroffen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s