Winterbewaarplaats van zeegraszaad

Deze winter wordt er voor het eerst zeegraszaad  voor het zeegrasherstelproject binnen bewaard. Ze worden gekoeld bewaard (4ºC) in een koeltrailer bij the Fieldwork Company, omdat  onderzoek heeft laten zien dat de zaadoverleving optimaal is bij deze temperatuur. Door de zaden in een gecontroleerde omgeving te bewaren, verminderen we de verliezen die in de natuur optreden door bijv. wegspoeling, begraving en consumptie door bodemdieren (bijv. krabben).Deze zaden zullen komend voorjaar worden uitgezaaid op het wad ten noorden van Griend.

2015-12-17 14.14.31

Bewaren van zeegraszaden in de koeltrailer bij de Fieldwork Company

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s