Nieuwe nieuwsbrief

Vandaag is er weer een nieuwe nieuwsbrief uitgekomen. 8 Pagina’s vol zeegrasnieuws van het afgelopen jaar.

In deze nieuwsbrief:

  • Veelbelovende resultaten van de proeven van afgelopen voorjaar/zomer. Recordbrekende plantdichtheden die vervolgens zichzelf om zeep brachten door boven het water uit te groeien. We concluderen hieruit dat minder = meer in groot zeegrasherstel.
  • De zeegraszaadkwekerij is nu echt van start gegaan met de zoektocht naar het ideale substraat om groot zeegras op te groeien. Het is pionieren, maar de eerste 100 zaden van kweekplanten zijn een feit.
  • Klein zeegras kan groot zeegras helpen door een landschap te bouwen en daar water in vast te houden. Hierdoor kan groot zeegras beter droogtestress doorstaan. Dit geeft ons het idee om ons in de toekomst ook te richten op het samen herstellen van groot en klein zeegras, al is het verzamelen van kleinzeegraszaad een monnikenwerk.
  • Zeeduizendpoten belemmeren de vestiging van jonge groot zeegrasplanten. Ze blijken de net gekiemde groot zeegrasplanten erg lekker te vinden. Dat betekent dat we bij het selecteren van de juiste groeilocatie voortaan ook rekening moeten houden met de aanwezigheid van hoge dichtheden van deze wormensoort.
  • Samenwerking met andere zeegrasteams wordt steeds belangrijker. Door op wereldniveau kennis uit te wisselen hoeven we niet nog een keer hetzelfde wiel uit te vinden en kunnen andere projecten ook meeprofiteren van de door ons ontwikkelde methodes zoals de koperbehandeling en de kitspuitmethode.
  • In het Grevelingenmeer zijn afgelopen voorjaar 6000 Deense groot zeegraspanten neergezet waarbij is gekeken naar de effecten van krabben (die eten het zeegras op) en alikruiken (die houden het zeegras schoon).

Lees de details hier in de nieuwsbrief

Groot zeegras in Engeland (Isles of Scilly)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s