Groot zeegras Oosterschelde

Sinds een paar jaar staat er in de Oosterschelde weer een redelijk aantal groot zeegrasplanten op het wad langs de N59 bij Bruinisse. Na jaren van afwezigheid stonden er vorig jaar een paar duizend planten, en bij een bezoek vorige week bleek dat het zeegras zich ook dit jaar heeft gehandhaaft. De mooie, forse planten staan op een verrassende plek: juist deze locaties is goed toegankelijk voor toeristen en deze recreëeren dan ook vrijelijk op het wad. Er wordt gezwommen, pieren gestoken en kokkels verzameld tussen de zeldzame groot zeegrasplanten, een wonderlijk gezicht als je kijkt naar de kwetsbaarheid van groot zeegras in de Nederlandse Waddenzee. Toch zijn deze planten erg groot en goed ontwikkeld. Deze populatie biedt een mooie vergelijkingsmogelijkheid voor de Nederlandse Waddenzee. Zo leren we steeds meer over de randvoorwaarden voor groot zeegrasgroei op het droogvallende wad.

2016-08-25 15.58.49

Een mooie dichtheid aan groot zeegraspollen in de Oosterschelde

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s